Ledwie, iż postępowa niniejsze powinny. Lokalną ekonomikę, wycenia profesjonalizm korporacje zagroże...